• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 4
  • Foto 9
  • Foto 12
  • Foto 14
1 2 4 9 12 14

Beroepsvaart

Selles & van Dijk Experts is goed bekend in de beroepsvaart. Wij werken voor meerdere verzekeraars en regelen in hun opdracht schades en voeren risico inventarisaties uit. Voor diverse doeleinden zoals financiering, fiscus en verzekering voeren wij taxaties uit van alle soorten binnenvaartschepen.

Selles & van Dijk Experts voert in opdracht van overheden inspecties uit aan kunstwerken zoals bruggen, meerpalen etc. na aanvraing of na het uitvoeren van vernieuwingen.

Door Rechtbanken worden wij regelmatig als deskundige ingeschakeld bij rechtzaken. Hierbij gaat het meestal om een bindend advies aan de rechter uit te brengen inzake een geschil tussen partijen.

Kortom, voor diverse werkzaamheden kunt u Selles & van Dijk inschakelen. Wij beoordelen uw zaak vakkundig en onafhankelijk. De opdracht wordt afgesloten met een duidelijke rapportage.

Voor meer informatie: info@sellesvandijkexperts.nl of bel: 0521-744016

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de Van Dijk Expertise Groep BV Register Holland overgenomen. De certificerings activiteiten zullen onder de naam Register Holland verder worden uitgevoerd.