ISO / IEC 17020 Accreditatie

Geplaatst op

Selles & van Dijk Experts is onlangs ISO / IEC 17020-geaccrediteerd. Eind vorig jaar al ontvingen wij de voorlopige aanwijzing. Deze zomer heeft de Stichting Raad voor Accreditatie het bureau accreditatie verleend om zelfstandig binnenvaartschepen te keuren en certificaten af te geven. En daarmee neemt Selles & van Dijk Experts een unieke positie in binnen de partijen die gemandateerd zijn om certificaten af te geven. Naast een aantal keuringsbureaus en klassenbureaus is Selles & van Dijk Experts namelijk het enige schade-expertisebureau dat is geaccrediteerd volgens de NEN 17020-norm voor inspecterende instellingen.

Toezicht ILT

Een certificaat wordt afgegeven als een binnenvaartschip voldoet aan de nationale en internationale wetgeving op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Via audits en steekproefsgewijze controles op de werkzaamheden en de gecertificeerde schepen houdt de ILT toezicht op de geaccrediteerde bureaus.

De wet verplicht iedere scheepseigenaar van een beroepsvaartuig of pleziervaartuig langer dan 20 meter om een certificaat van onderzoek te kunnen overleggen, waaruit blijkt dat de inspecties ten aanzien van casco en veiligheid zijn gedaan. Zonder geldig certificaat mag een schipper niet varen. Hierop staan zware sancties. Selles & van Experts verzorgt al jaren dergelijke keuringen. Tot nu toe onder de vlag van andere keuringsbureaus. Doordat Selles & van Dijk Experts het gehele traject nu van voor tot achter zelfstandig kan doen, blijft alles in één hand. Voordeel hiervan is dat het bureau onafhankelijk kan werken en dankzij korte lijnen snel certificaten kan leveren.

Terug naar nieuwsarchief