2017-08/euro-163475

Taxatie voor Financiering

Selles & van Dijk Experts werkt met Register-Taxateurs. Naast taxaties voor verzekeringen voeren wij ook commerciële taxaties uit, bijvoorbeeld voor het verkrijgen of behouden van een financiering. Het aantal gevraagde taxaties neemt toe. De banken eisen tegenwoordig namelijk een taxatie, omdat zij iedere drie jaar hun portefeuille onder de loep nemen. Dan moeten ze weten of het onderpand nog wel genoeg waard is. Op een binnenvaartuig of de duurdere plezierjachten kan bijvoorbeeld een hypotheek rusten.

Speciaal hiervoor heeft Selles & Van Dijk Experts een taxatierapport ontwikkeld ten behoeve van een financiering. In dit rapport staat duidelijk omschreven hoe wij tot het getaxeerde bedrag zijn gekomen.

Inmiddels wordt ons rapport door alle banken geaccepteerd. Sterker nog, we staan bij enkele banken op de lijst van aanbevolen bureaus voor het verzorgen van taxaties voor de financiering.